توضیحات: دارای شیر ترموکوپل دار و برنر استاندارد جهت ایمنی بیشتری