انتقادات و شکایات

خریداران محترم می توانند در صورت هر گونه نارضایتی از کیفیت محصول خریداری شده، از طریق فورم زیر با توجه به درج کد سفارش محصولات در فاکتور سفارش ارسالی مسایل را مطرح نمایید.

همچنین از این طریق نیز می توانید اقدام نمایید، کلیه شکایات قابل بررسی و پیگیری می باشد.