با ما در ارتباط باشید.

فروش:7890798-0910

اداری:88231460-021

info@divinika.com

support@divinika.com

خیابان جلال آل احمد خیابان آرش مهر کوچه 32 پلاک29

فروش:28424907-021

در صورت هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانید از این طریق اقدام نمایید.​