قهوه آسیاب شده هایک ارمنی

40,000 تومان

هشدار!با قهوه ای لذیذ مواجه می شوید

وزن:250 گرم

توضیحات

گــروه هایــک بهتریــن قهــوه هــا را از سراســر کمربنــد قهــوه درایـران جمـع میکنـد تـا در فنجـان شـما تجربـهای منحصربهفـرد از هارمونـی طعـم و عطـر را بـا دانـش برشـته کاری بـه وجـود آورد.هـر محصـول، از قهـوه ی ترکیـب شـده بـرای اسپرسـو تـا قهـوه هــای تخصصــی و تــک خاســتگاه، از فیلتــر هــای انتخــاب وسـواس وکنترل متعددی گذشـته تا با لذت شـما از تجربه ی نوشـیدن قهـوه معنـی یابـد

مــا در کارگاه برشته کــاری هایــک، بــا تاثیــر از شــخصیت ایــناســطوره کوشــیدهایم تــا بــا بــاور بــه توانایــی تولیــد در مــرز و بوممـان – ایـران – بـا تکیـه بـردانـش روزمـان از قهـوه و آگاهـی ازذائقـهی ایرانیـان، محصولـی »با کیفیـت« و منطبق بـر »ذائقه ی ایرانـی« تولیـد کنیـم

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

وزن

محصولات مرتبط

بررسی های محصول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قهوه آسیاب شده هایک ارمنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *